Безплатна доставка до офис на Speedy за поръчки над 100 лв.

Форма за връщане на стока  Информация за поръчка  Информация за продукт и причина за връщане на стоката

  Причина за връщане: (Задължително)

  Грешка: моля напишете повече информацияГрешна поръчкаДефектна доставкаДруго: Моля напишете повече информацияПолучена грешна стока

  Опаковката е разпечатана: (Задължително)
  ДаНе

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

  До "Дийлс 2012" ООД, със седалище и 
  адрес на управление: гр. София, 
  ул. "Йерусалим" № 210, бл. 10,
  е-mail: sales@toolsbox.bg

  Адрес за връщане на стоката:
  гр. София, ул. "Йерусалим" № 210, бл. 10

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
  Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/
  Размер: ............................................................/ако е приложимо/
  Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/
  Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/
  Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/
  гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

  Е-mail и телефон за връзка:.............................

  Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:
  • IBAN: …………………………………………..........
  • При банка: …………………………………………...
  • Титуляр:…………………………………………........
  • Друго: ...........................................................................  ……………….……………………………………….. ..../Дата/
  ........................................................................../Подпис на клиента/
  Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

  До "Дийлс 2012" ООД, със седалище и 
  адрес на управление: гр. София, 
  ул. "Йерусалим" № 210, бл. 10,
  е-mail: sales@toolsbox.bg

  Адрес за връщане на стоката:
  гр. София, ул. "Йерусалим" № 210, бл. 10

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

  С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.
  Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/
  Размер: ............................................................./ако е приложимо/
  Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/
  Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/
  Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/
  гр./с………………………………………….../адрес на клиента/
  Е-mail и телефон за връзка:.............................
  Използвана ли е стоката? - Да/Не................../заградете вярното/
  Монтирана ли е стоката? - Да/Не.................../заградете вярното/

  Предмет на рекламацията:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Предпочитан начин на удовлетворение за стоки
  /заградете избора/
  1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.
  2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.
  3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.
  4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.
  5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).
  6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора
  7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: ..........................................................................................................................
  посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

  Прилагам следните документи:
  1. Касова бележка или фактура;
  2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
  (заградете желаната опция)

  4. Гаранционен сертификат

  ……………….……………………………. ..../Дата/
  ........................................................................../Подпис на клиента/
  Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.
  envelopephone-handsetmap-markerrocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram