Удължаване на гаранцията

МАРКА
ГАРАНЦИЯ
БОНУС ГАРАНЦИЯ
ГАРАНЦИЯ СЛЕД УДЪЛЖАВАНЕ
СРОК ЗА УДЪЛЖАВАНЕ
2г. (ФЛ)
1г. (ЮЛ)

1г.
2г.
2г.
Регистрирайте вашият нов професионален електроинструмент в срок до 4 седмици от датата на закупуването му и ще получите безплатно 2 годишна гаранция.
2г. (ФЛ)
1г. (ЮЛ)
1г.
2г.
3г.
3г.
Регистрирайте вашият нов Bosch DIY (зелената серия) електроинструмент в срок до 4 седмици от датата на закупуването му и ще получите безплатно 3 годишна гаранция.
2г. (ФЛ)
1г. (ЮЛ)
1г.
2г.
3г.
3г.
Регистрирайте вашият нов Bosch Professional (синята серия) електроинструмент в срок до 4 седмици от датата на закупуването му и ще получите безплатно 3 годишна гаранция.
2г. (ФЛ)
1г. (ЮЛ)
Без гаранция
1г.
2г.
2г.
Регистрирайте вашият нов професионален електроинструмент в срок до 4 седмици от датата на закупуването му и ще получите общо 2 годишна гаранция. (важи само за юридически лица)
2г. (ФЛ)
1г. (ЮЛ)
1г.
2г.
3г.
3г.
Регистрирайте вашият нов професионален електроинструмент в срок до 4 седмици от датата на закупуването му и ще получите безплатно 3 годишна гаранция.
2г. (ФЛ)
1г. (ЮЛ)
1г.
2г.
3г.
3г.
Регистрирайте вашият нов професионален електроинструмент в срок до 4 седмици от датата на закупуването му и ще получите безплатно 3 годишна гаранция.
2г. (ФЛ)
1г. (ЮЛ)
1г.
2г.
3г.
3г.
Регистрирайте вашият нов професионален електроинструмент в срок до 4 седмици от датата на закупуването му и ще получите безплатно 3 годишна гаранция.
2г. (ФЛ)
1г. (ЮЛ)
1г.
2г.
3г.
3г.
Регистрирайте вашият нов професионален електроинструмент в срок до 4 седмици от датата на закупуването му и ще получите безплатно 3 годишна гаранция.
2г. (ФЛ)
1г. (ЮЛ)
1г.
2г.
3г.
3г.
Регистрирайте вашият нов професионален електроинструмент в срок до 4 седмици от датата на закупуването му и ще получите безплатно 3 годишна гаранция.